Termeni și condiții

Stimate vizitator,

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos, document ce reprezintă o convenție legală între dumneavoastră și noi. Totodată, vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate, să vă asigurați că sunteți de acord cu modul în care vă prelucrăm datele personale.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la office@gdpr-rapid.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

Termenii utilizați

”My Code Studio S.R.L.” sau ” Prestatorul”înseamnă My Code Studio S.R.L., o societate cu răspundere limitată română, având sediul social în Odorheiu Secuiesc, Str. Victoriei 28, Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/319/2017, cod fiscal 37482570.
“Comanda”înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu My Code Studio S.R.L. printr-un mijloc de comunicare la distanță.
“Contract”înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor My Code Studio S.R.L. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.
GDPRÎnseamnă Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor
”Informaţiile Confidenţiale”înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.
”Livrabil”înseamnă oricare dintre produsele și serviciile disponibile și prestate prin intermediul Platformei către Utilizator ca urmare a plasării unei Comenzi.
“Platforma”înseamnă site-ul web deținut de My Code Studio S.R.L. având domeniul https://gdpr-rapid.ro/ și utilizând logo-uri ale My Code Studio S.R.L., prin intermediul căreia My Code Studio S.R.L. prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele și/sau pe care doresc să le achiziționeze. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
“Servicii”înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Platformei.
“Specificații”înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.
“Tranzacție”înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către My Code Studio S.R.L., respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.
“Utilizator”înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite spre vânzare de către XXX.

Condițiile efectuării unei comenzi

Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu, să fiți de acord cu Termenii și Condițiile, să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate și să nu vă aflați într-o situație de conflict de interese așa cum este el definit mai jos în secțiunea „Conflict de interese”

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Reguli privind utilizarea site-ului

Aveți obligația de a folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare.

Aveți obligația de nu a efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și de a informa autoritățile competente.

Aveți obligația de a ne furniza informații reale, complete și actualizate.

Aveți obligația de a respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.

Aveți obligația de a nu desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente  pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Prețurile

Prețurile Serviciilor sunt afișate în lei și includ toate costurile.

My Code Studio S.R.L. va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

Plasarea comenzii, încheierea contractului și plata

Singura opțiune pentru plasarea comenzii este comanda online. După ce ați ales produsul pe care doriți să îl comandați și ați apăsat butonul de adaugă în coș, produsul va fi transferat automat în coșul de cumpărături. După ce ați introdus în coșul de cumpărături toate produsele pe care doriți să le cumpărați, veți putea plasa comanda prin parcurgerea paginii de comandă. În pagina de comandă veți furniza următoarele informații: numele și prenumele sau denumirea societății, adresa completă, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Plata produselor comandate se face prin plata cu cardul online, iar procesarea datelor de pe cardul dumneavoastra se face prin intermediul PAYU SRL, iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.

În situația în care comanda este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa comanda, vă anunţăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm comanda, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.

Orice date existente pe site și/sau pe orice alte canale de comunicare nu constituie o ofertă, ci o invitaţie la ofertă. Contractul între noi se va încheia în momentul în care comanda este acceptată în mod expres de noi. Până la acceptarea expresă a comenzii, nu va exista niciun contract între noi și dumneavoatră. Dacă nu acceptăm oferta, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

Livrarea

Livrarea se va realiza după procesarea cu succes a plății cu cardul online prin intermediul partenerului PAYU SRL.

Livrarea se va realiza prin generarea unei singure permisiuni de descărcare a Livrabilului pe e-mail. Livrabilul se va livra în format ZIP.

Alte servicii

Clientul înțelege faptul că My Code Studio S.R.L. în nicio circumstanță, nu își asumă vreo obligație de a furniza servicii de consultanță Clientului.

Suportul la implementare, dacă este inclus într-unul din pachetele de servicii pe site, este exclusiv pe e-mail și, sub nicio circumstanță, nu este asimilat unei consultații juridice.

Forța majoră și cazul fortuit

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

Proprietatea intelectuală

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a My Code Studio S.R.L. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul,  reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut este proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Toate drepturile de autor asupra produselor de pe site aparțin My Code Studio S.R.L.

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de My Code Studio S.R.L, includerea oricărui conținut în afara kit-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al My Code Studio SRL asupra kit-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea kit-ului, decât cu acordul scris expres al My Code Studio SRL, oricare din acestea din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).

Sub rezerva achitării integrale a prețului contractului, Prestatorul oferă Clientului o singură licență perpetuă, irevocabilă și neexclusivă de a utiliza livrabilele. În toate cazurile, această utilizare este permisă doar în vederea implementării prevederilor GDPR în cadrul entității care a achiziționat livrabilul. Utilizarea unui singur livrabil în cadrul a mai mult de o entitate care a plătit serviciul este strict interzisă. Orice altă utilizare a livrabilelor este interzisă, iar Prestatorul își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul adus ca urmare a oricărei utilizări neautorizate a livrabilelor, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, vânzare, export, împrumut precum și orice altă transmitere către un terț. În toate cazurile, despăgubirea datorată de Client pentru fiecare utilizare neautorizată sau pentru fiecare transmitere către un terț neautorizat în prealabil de Prestator nu va fi mai mică decât prețul plătit pentru Livrabil.

Limitarea răspunderii

Conținutul  livrabilelor, actualizarea documentației și suportul furnizat, indiferent că este la comanda Clientului, nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul.

My Code Studio S.R.L. nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al Livrabilului, al șabloanelor sau ghidurilor conținute de acesta, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană cu privire la ghiduri, template-uri și/sau conținutul acestora, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării template-urilor sau ca așteptare ca aceste documente să satisfacă nevoile organizației dvs., incluzând, dar fără a se limita la erori, denaturări sau omisiuni din conținutul lor.

Livrabilul constă într-un set de șabloane destinate pentru a fi adaptate la specificul fiecărei entități juridice, împreună cu ghiduri, instrucțiuni de utilizare și materiale informative.

Completarea acestor documente (template-uri) se va face pe propria răspundere, My Code Studio S.R.L. neasumându-și în niciun fel răspunderea pentru eventualele prejudicii care pot apărea ca urmare a folosirii acestor documente (template-urile), incluzând, dar fără a se limita la sancțiuni din partea autorităților sau pretenții din partea altor persoane.

Livrabilul este menit să fie un punct de pornire pentru crearea propriilor documente, verificate în prealabil pentru respectarea legislației incidente și a standardelor de calitate. Prin urmare, este responsabilitatea dvs. de a vă asigura că documentul respectă cerințele legale incidente. Recomandăm consultarea unui avocat și/sau al unui specialist în domeniul GDPR anterior utilizării acestui document.

Utilizarea livrabilului se va face pe propria răspundere, My Code Studio S.R.L. nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al livrabilului.

Confidențialitatea

Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (1) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (2) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (3) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (4) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ex. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. în cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client.

Notificări

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

  • Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;
  • Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: office@gdpr-rapid.ro

Neconcurență

Clientul este de acord ca pe perioada relațiilor comerciale cu My Code Studio S.R.L. și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea oricărei relații comerciale cu My Code Studio S.R.L. să nu desfășoare niciun fel de activitate concurentă activităților desfășurate de My Code Studio S.R.L., incluzând, printre altele, prestarea de servicii către entități române sau străine privind implementarea normelor GDPR, crearea, vânzarea sau distribuirea unui livrabil similar Livrabilului, organizarea de cursuri în domeniul protecției datelor, crearea și distribuirea de conținut (cărți, articole, materiale) în domeniul protecției datelor cu caracter personal pe orice suport, gratuit sau în schimbul unei remunerații.

Pentru orice fapta de încălcare a obligației de neconcurență prevazută în prezentul Acord, indiferent dacă a fost săvârșită din culpă gravă, neglijență sau imprudență, și indiferent de prejudiciul creat, Clientul va despăgubi Prestatorul.

Conflict de interese

Clientul declară că pe propria răspundere că la data plasării comenzii nu desfășoară niciun fel de activitate similară activităților desfășurate de, incluzând, printre altele, prestarea de servicii către entități române sau străine privind implementarea normelor GDPR, crearea, vânzarea sau distribuirea unui livrabil similar Livrabilului, organizarea de cursuri în domeniul protecției datelor, crearea și distribuirea de conținut (cărți, articole, materiale) în domeniul protecției datelor cu caracter personal pe orice suport, gratuit sau în schimbul unei remunerații.

În situația în care My Code Studio S.R.L. constată existența unui conflict de interese are dreptul să declare rezilierea/rezoluțiunea contractului, urmând ca orice utilizare ulterioară a Livrabilului sau a rezultatelor acestuia să înceteze de la data primirii declarației de reziliere/rezoluțiune unilaterală pe e-mail.

Prezentul acord

Aceşti Termeni și Condiții constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

Politica de retur

Dacă doriți să returnați produsul întrucât nu corepunde aștepărilor dumneavoastră, o puteți face în termen de 15 zile prin transmiterea unei solicitări în acest la adresa office@gdpr-rapid.ro.

Pentru returnarea produsului, persoana fizică care a achiziționat produsul sau reprezentantul legal al persoanei juridica va trebui să dea o declarație pe propria răspundere în fața unui notar public prin care va declara faptul că a șters definitiv produsul și orice copie a acestuia din toate sistemele informatice și că nu a înstrăinat sub nicio formă produsul.

După primirea declarației în original la adresa comunicată Clientului, My Code Studio S.R.L. va proceda la returnarea sumei de bani achitate.

Legislația aplicabilă

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Ultima actualizare: 10.01.2019